KMIT GROUP

Knowledge Management

Information Technology

VDO

KMIT GROUP คว้ารางวัลยอดขายสูงประจำปี 2022

ได้รางวัล "2022 BEST PARTNER FOR CYBER SECURITY" โดยคุณธีรวัฒน์ วงศ์ทาเครือ CEO เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับรางวัล

SITE REFERENCE

KMIT-GROUP มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customers Success)ด้วยการให้บริการ อย่างจริงใจ ตรงไปตรงมาเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดช่วยให้คำปรึกษา และแนะนำ Solution ที่ดีและเหมาะสมกับลูกค้าที่สุดเพื่อความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ ..