KMIT GROUP

Knowledge Management

Information Technology

VDO

KMIT&HPE Aruba Network Workshop 2018

ภาพบรรยากาศ  “KMIT HPE Aruba Network Workshop 2018” ที่ทาง KMIT GROUP ได้จัดร่วมกับ SYNNEX(THAILAND)..

SITE REFERENCE

KMIT-GROUP มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customers Success)ด้วยการให้บริการ อย่างจริงใจ ตรงไปตรงมาเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดช่วยให้คำปรึกษา และแนะนำ Solution ที่ดีและเหมาะสมกับลูกค้าที่สุดเพื่อความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ ..